V roce 2012 na projekt přispěli

December 10, 2012 Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., Alice Růžičková 31 350,-