jak dopadl 3. ročník 2014

3. ročník projektu Strom splněných přání, který skončil 12.12.2014 byl doposud nejúspěšnějším!
Díky všem štědrým dárcům se podařilo splnit 1041 vánočních přání dětí v celkové hodnotě 1 349 689,- Kč!!!

Velice nás potěšilo, že se mezi dárci opakují jména z minulých ročníků! Těší nás, že se do projektu zapojujete opakovaně. Letos poprvé jsme zavedli možnost poukázat neadresné příspěvky, ze kterých jsme následně uhradili část nesplněných přání. Výše neadresných příspěvků byla téměř 90 tisíc korun!

V roce 2014 se do projektu DEJME DĚTEM DÁREK K JEŽÍŠKU aneb „Strom splněných přání“ přihlásilo celkem 1083 dětí z 31 dětských domovů, se kterými máme navázánu spolupráci. Partnerem projektu byl opět internetový obchod Patro.CZ, ve kterém byly vybrány všechny dárky. Patro.CZ všechny dárky pro děti po celou dobu projektu uskladnilo ve svých prostorách, jeho pracovníci dárky označili variabilními symboly a dopravili dárky do Prahy, kde jsme je s pomocí dobrovolníků zabalili.

Stejně jako v minulých letech jsme se setkali s překvapením nad některými přáními dětí a to zejména starších dětí, kterých žije v dětských domovech většina. My cenu přání nijak nelimitujeme, zároveň však dětem splnění přání negarantujeme. Necháváme na nich samotných, aby se rozhodli, zda si vyberou přání cenově dostupné, u kterého je téměř jisté, že se splní, nebo zda půjdou do rizika s tím, že k nim Ježíšek tentokrát cestu nenajde.
Co se týká sortimentu, domníváme se, že se přání dětí v této věkové kategorii nijak neliší od přání jejich vrstevníků. Ohledně cenové náročnosti některých přání je třeba si uvědomit, že tyto děti nikdy nezažily „normální“ Vánoce, nemají zkušenost, jak funguje běžná rodina, neměly od koho odkoukat pro nás známé vzorce chování, mnozí nemají reálnou představu o penězích, protože se jí neměly šanci od nikoho naučit… I přesto, že tety a strejdové v dětských domovech dělají maximum, nikdy nemohou nahradit to, co my, kteří jsme měli to štěstí vyrůstat v rodině, od svých rodičů prostě ,,okoukáme“ - jak se chovat, jak přistupovat k životu a také například odhad jaké dárky jsou reálné…
Děti v dětských domovech dostávají naprostou většinu věcí přidělenu, aniž by měly tušení o jejich reálné hodnotě. Mimo to v loňském ročníku Stromu splněných přání se splnila všechna přání vyjma jednoho, takže děti si mohou myslet, že splnění přání je docela snadné.
Materiální úroveň většiny dětských domovů je na velice slušné úrovni, ale domovy si nemohou dovolit ze svých prostředků vybavit děti např. elektronikou. Kapesné nejstarších dětí tvoří 300 – 450,- Kč měsíčně, z čehož si na tyto věci děti nemají možnost našetřit. Sehnat dnes brigádu není jednoduché ani pro děti „z rodin“, natož když máte nálepku „z dětského domova“.

Samozřejmě neznáme osobně všechny děti, které se projektu účastní, a je těžké odhadnout, jestli si každý bude svého dárku, pokud ho dostane, vážit. Mnoho z těchto dospělých dětí ale známe osobně a věřte nám, prosím, že jsou fajn a stojí za to, abychom jim pomáhali! Někdy jsou trochu „ztracení v životě“, ale vzhledem k tomu, co má většina z nich za sebou se nelze divit. Možná některé z nich splnění jejich nadstandardního přání motivuje ke studiu a nelezení dobré práce, aby byli schopni si takové věci v budoucnu sami koupit!

Není důvod předpokládat, že by děti, jen kvůli tomu, že jsou z dětského domova, potěšilo prakticky cokoliv. Nelze od nich očekávat vděk za to, že jim vůbec někdo něco chce dát!
Nikoho pochopitelně nenutíme, aby jakémukoliv dítěti dárek kupoval, a chápeme, že mnozí z vás nekupují dárky v hodnotě některých přání dětí ani svým blízkým.
Ale prosíme, nezlobte se na ty děti a neodsuzujte je za něco, pokud neznáte jejich situaci!

Děkujeme všem, kteří se zapojili do letošního ročníku tohoto vánočního projektu!
Děkujeme všem z vás, kteří podporují děti v rámci našich stálých projektů celoročně!

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat dětem, které to rozhodně nemají jednoduché a které čeká dříve či později velice těžká životní zkouška a to vstup do samostatného života. Bez prostředků, bez zázemí…
Jsme přesvědčeni, že bez pomoci tento krok nelze zvládnout.

Všechny dárky si zástupci dětských domovů vyzvednou ve dnech 17. – 19.12.2014. Fotodokumentaci z balení a předávání dárků naleznete na webových stránkách www.dejmedetemsanci.cz v sekci „Akce“.


Přání dětí náhodně vybraná

NEMŮŽETE SE ROZHODNOUT JAKÉ PŘÁNÍ SPLNIT?

Lze poslat i tzv. neadresné příspěvky, jež použijeme na úhradu nesplněných přání.
Díky nim se nám v minulých letech podařilo splnit všechna vánoční přání dětí!
Platbu můžete poukázat na účet projektu č. 6072121028/5500 pod v.s. 9999 nebo prostřednictvím platební karty přes
zabezpečený terminál České spořitelny.

Přispět

Partneři projektu

SeSrdcem.cz
Arkády Pankrác Albi BBPartner
Rádio DAB Praha IMPULS RADIO railreklam

JCDecaux Rengl JAPAPROGRES