jak dopadl 5. ročník 2016

5. ročník projektu Strom splněných přání skončil velmi úspěšně.

Díky všem štědrým dárcům, kteří se do projektu zapojili, bylo splněno 1046 vánočních přání dětí, v celkové hodnotě 1 710 290 Kč!!!

V roce 2016 se do projektu DEJME DĚTEM DÁREK K JEŽÍŠKU aneb „Strom splněných přání“ přihlásilo celkem 1066 dětí ze 33 dětských domovů v České republice, se kterými máme navázánu spolupráci. Partnerem projektu byla již tradičně společnost NWT a.s., která je provozovatelem internetových obchodů, ve kterých byly vybrány všechny dárky. Společnost NWT dárky uskladnila ve svých prostorách, její pracovníci dárky roztřídili, označili variabilními symboly a dopravili do Prahy, kde jsme je s pomocí dobrovolníků zabalili. Zástupci jednotlivých dětských domovů si následně dárky v Praze vyzvedli a odvezli je do svých domovů dětem. Dárky větších rozměrů jako například pračku či jízdní kola, nebo dárky, které byly splněny tzv. „na poslední chvíli“ doručila společnost NWT přímo do daných dětských domovů.

Letos měl „Ježíšek“ nového partnera – společnost Burza cenných papírů Praha a.s., která pokryla finanční náklady s projektem spojené, za což jí patří velký dík!

Mediálními partnery se staly společnosti HyperMedia, rádio ČRo - Region a Regina DAP Praha. 

Přání dětí byla jako každý rok velmi různorodá od hraček pro ty nejmenší přes sportovní potřeby, kosmetiku, vybavení domácnosti až po elektroniku, oblíbenou zejména mezi staršími dětmi a „dospěláky“. My dětem nijak nelimitujeme cenu přání, zároveň jim však splnění přání negarantujeme! Některé dětské domovy dávají dětem interní limity. My necháváme na dětech samotných, aby se rozhodly, zda si vyberou přání cenově dostupné, u kterého je téměř jisté, že se splní, nebo zda půjdou do rizika, že jim Ježíšek jejich přání nesplní. Letos Ježíšek „zapomněl“ jen na 25 dětí, jejichž přání se řadila mezi ta cenově náročná. Ani v běžných rodinách se nesplní vždy všechna přání… I my jsme kolikrát překvapeni z některých přání „dětí“. Na druhou stranu se děti v dětských domovech se ve svých přáních moc neliší od ostatních v této věkové kategorii. To, že děti vyrůstají v dětském domově, neznamená, že je potěší cokoliv. Chodí do běžných škol, mají srovnání se svými vrstevníky a podobné nároky a sny. Na rozdíl od dětí vyrůstajících v běžných rodinách ale mnohé z nich nemají reálnou představu o penězích, proto je potřeba někdy přivřít oko a nedělat ze všech neskromné floutky. V dětských domovech dostávají děti naprostou většinu věcí přidělenu, aniž by měly tušení o jejich reálné hodnotě, ve svých původních rodinách neměly možnost se takové věci naučit...

Mnoho cenově nákladnějších dárků se podařilo splnit díky tzv. neadresným příspěvkům, což jsou příspěvky v libovolné výši bez vazby na konkrétní přání dítěte. Tyto příspěvky jsme zavedli právě z důvodu, aby se mohl projektu zúčastnit kdokoliv i v jeho pozdější fázi, kdy už zbývají právě jen ta cenově nákladnější přání.

Velice nás těší, že se mnoho z vás zapojuje do projektu opakovaně! Je na každém z nás rozhodnout se, zda nějakému dítěti dárek zakoupíme a případně jaký a v jaké hodnotě. Naprostá většina dětí si dárků váží a zcela jistě jim zpříjemní Vánoce!

Děkujeme všem, kteří se zapojili do letošního ročníku Strom splněných přání!
Děkujeme všem z vás, kteří podporují děti v rámci našich stálých projektů celoročně!


Přání dětí náhodně vybraná

NEMŮŽETE SE ROZHODNOUT JAKÉ PŘÁNÍ SPLNIT?

Lze poslat i tzv. neadresné příspěvky, jež použijeme na úhradu nesplněných přání.
Díky nim se nám v minulých letech podařilo splnit všechna vánoční přání dětí!
Platbu můžete poukázat na účet projektu č. 6072121028/5500 pod v.s. 9999 nebo prostřednictvím platební karty přes
zabezpečený terminál České spořitelny.

Přispět

Partneři projektu

SeSrdcem.cz
Arkády Pankrác Albi BBPartner
Rádio DAB Praha IMPULS RADIO railreklam

JCDecaux Rengl JAPAPROGRES