Projekt „Strom splněných přání" umožňuje lidem koupit vánoční dárek dítěti, které nemá možnost vyrůstat a trávit Vánoce v rodině. Udělat radost dítěti můžete pohodlně a rychle přímo ze svého počítače. Pořadatelem projektu je nezisková organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., která poskyuje celoročně komplexní pomoc dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech na celém území České republiky www.dejmedetemsanci.cz.

Do projektu se mohou zapojit všechny děti ze spolupracujících dětských domovů.

Na webové stránce projektu www.stromsplnenychprani.cz naleznete vždy od 11.11. daného roku seznam všech přání dětí. Každé přání má svojí ikonu v podobě fotografie dárku. U každé ikony přání je uvedeno křestní jméno a věk dítěte, v.s. přání, cena přání a vzkaz dítěte „Ježíškovi”, případně pár slov o dítěti.

Přání lze vyhledat podle několika kritérií. Můžete si vybrat, zda chcete udělat radost děvčeti či klukovi, jak starému dítěti i kolik peněz chcete do dárku investovat.
Nebo můžete nechat zobrazit všechna přání a vybrat si podle ikony přání, která vás nejvíc zaujme.

Do každého dětského domova rozesíláme odpovídající počet tiskopisů Dopis Ježíškovi, abychom získali od dětí všechny potřebné údaje k identifikaci dárku. Větší děti si mohou konkrétní dárek vybrat samy přímo na spolupracujících e-shopech. Mladším dětem pomáhají s výběrem tety a strejdové.

Velkký dík za dlouholetou spolupráci na projektu patří Petře Kubíkové (dříve zástupkyni společnosti NWT, dnes SeSrdcem), bez které by Strom splněných přání nemohl fungovat. V roce 2017 převzala na svá bedra velkou část projektu od evidence přání v administračních systému, jejich naskladnění, třídění až po distribuci do jednotlivých dětských domovů.

 Do roku 2016 se všechny dárky vozily do Prahy, kde jsme je s pomocí dobrovolníků vánočně balili a dětské domovy si je následně vyzvedávaly. V prvních ročnících projektu jsme dokonce dárky do jednotlivých domovů vozili, ale to se časem stalo z časových a logistických důvodů nemožné.  V roce 2017 se dárky poprvé balily v Kroměříži opět za vydatné pomoci dobrovolníků.

Od roku 2016 je hlavní­m partnerem projektu společnost Burza cenných papírů Praha a.s., s jejíž pomocí hradíme náklady s projektem spojené.

Postup při nákupu vánočního dárku je velmi jednoduchý:

 1. kliknutím na ikonu přání se zobrazí detail přání dítěte
 2. po zadání volby KOUPIT, budete vyzváni k vyplnění osobních údajů
  Vaše osobní údaje jsou uchovávány ve shodě s registrací organizace u Úřadu na ochranu osobních údajů (č. registrace 00039644). Údaje o dárcích předkládáme finančnímu úřadu v rámci daňového přiznání organizace. Vám na jejich základě můžeme vystavit Potvrzení o přijetí daru. Hodnotu daru si můžete dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů odečíst od základu daně.
 3. zvolíte formu platby – kartou či bankovním převodem
  - v případě platby kartou budete automaticky přesměrováni do bezpečného platebního prostředí České spořitelny prostřednictvím serveru Darujme.cz.
  - v případě, že zvolíte platbu bankovním převodem, zobrazí se Vám číslo účtu, na který zašlete příspěvek na dárek dítěte, jako variabilní symbol použijte prosím, v.s. dárku
 4. zvolíte, zda chcete obdržet Potvrzení o přijetí daru za účelem daňového odpočtu
 5. zvolíte, zda souhlasíte s uvedením Vašeho jména v seznamu dárců
 6. potvrdíte Vaši volbu tlačítkem KOUPIT
 7. na vámi zadanou e-mailovou adresu obdržíte potvrzení o koupi dárku

To celé Vám nezabere více než 2 minuty Vašeho času.

Webová stránka projektu je každoročně zpřístupněna veřejnosti dne 11.11 v 9.00 hodin a možnost zakoupit dárek skončí dne 12.12 ve 24.00 hodin nebo zakoupením posledního dárku ze seznamu.

Všechny dárky budou předány zástupcům jednotlivých dětských domovů v průběhu posledního týdne před vánočními svátky.

Informace o průběhu akce a fotodokumentaci z předávání dárků naleznete na webových stránkách www.dejmedetemsanci.cz v sekci „Akce” a na Facebooku organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s..

Děkujeme vám, že nám pomáháte dělat dětem radost!

Přejeme Vám veselé Vánoce a vše nejlepší v Novém roce!

Tým DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.