Přání V.S. 937 | Hot weels | David, 9 let | Strom Splněných Přání
Hot weels

David, 9 let Hot weels

645 Kč
Děkuji, baví mě jezdit na kole a rád chodím na hasiče, hezké Vánoce.
v.s. přání: 937
splněno 1 714 přání
Děkujeme Vám, že děláte dětem radost!
Seznam dárců

Children's wishes randomly selected

Have you not decided yet?

If you cannot decide what wish to fulfil, you can help by sending a contribution to the project’s account
 6072121028/5500 under a variable symbol 9999. We use these contributions to pay for the unfulfilled wishes and thanks to them, we have also managed to fulfil all the children’s Christmas wishes in recent years! You can also contribute via card payment through secure terminal HERE

Contribute